مطالب مرتبط با کلید واژه

دکتر فواد ایزدی


بیست و دومین نشست از سلسله نشست های نهضت بصیرت افزایی تحت عنوان واکاوی روابط ایران و آمریکا با بررسی تاثیر
انتخابات ۱۴۰۰

بیست و دومین نشست از سلسله نشست های نهضت بصیرت افزایی تحت عنوان واکاوی روابط ایران و آمریکا با بررسی تاثیر

سخنرانان: دکتر فواد ایزدی دانشیار گروه مطالعات آمریکا دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران دکتر حسین نصیرزاده عضو هیات علمی و رئیس گروه سیاسی اندیشه غرب شناسی، بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی

ادامه مطلب