مطالب مرتبط با کلید واژه " کارکنان "


پیام دکتر حسین نصیرزاده فرمانده مرکز مقاومت بسیج کارکنان وزارت علوم، دانشگاه ها و دانشگاه آزاد اسلامی در پی ترور ناجوانمردانه و شهادت دکتر محسن فخری زاده
بسم الرب الشهداء و الصدقین

پیام دکتر حسین نصیرزاده فرمانده مرکز مقاومت بسیج کارکنان وزارت علوم، دانشگاه ها و دانشگاه آزاد اسلامی در پی ترور ناجوانمردانه و شهادت دکتر محسن فخری زاده

یکبار دیگر یکی از سرمایه های سترگ نظام اسلامی به دست عوامل استکبار جهانی و رژیم غاصب و تروریست صهیونیستی ناجوانمردانه ترور و به شهادت رسید.

ادامه مطلب