معرفی بسیج کارکنان

تاریخچه بسیج

درخصوص شکل گیری بسیج از زمان آن پس از پیروزی انقلاب اسلامی است می توان گفت که در ۵ آذر ۱۳۵۸ به امر و فرمان مستقیم بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) و بنابر درایتی که ایشان داشته (قدرت تصور آینده و مشکلات پیش رو) شکل گرفت و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در دیماه ۱۳۵۹ به صورت کاملا قانونی رسمیت جاودانه یافت و به نهاد بزرگتری به نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ملحق شد.

تعریف لغوی: بنابر تعریف مرحوم علامه دهخدا در لغت نامه بسیج به معنای سامان و اسباب و ساز و سازمان جنگ است. بین عزم و اراده، آماده سفرشدن و آماده ساختن نیروهای نظامی یک کشور برای جنگ است.

در تعریف عامه بسیج می توان گفت که بسیج یک حرکت منظم و سازمان یافته اجتماعی است که با توجه به فرهنگ هر جامعه و به اشکال مختلف در اثر شرایط خاصی مثل: جنگ، حوادث غیرمترقبه و حتی در زمان صلح و آرامش به صورت آماده باش به وجود می آید.

حوزه فعالیت بسیج در ابتدا محدود به جنگ بود ولی پس از جنگ حوزه اختیارات آن گسترش بیشتری یافت و اینک در جبهه ها و عرصه های مختلف و متنوع علمی، فرهنگی، آبادانی و سازندگی و ... سهیم و تأثیر گذار است.