اخبار مرکز

تهیه و توزیع ۳ هزار بسته معیشتی برای نیازمندان توسط مرکز مقاومت بسیج کارکنان دانشگاه آزاد
دکتر نصیرزاده خبر داد

تهیه و توزیع ۳ هزار بسته معیشتی برای نیازمندان توسط مرکز مقاومت بسیج کارکنان دانشگاه آزاد

فرمانده مرکز مقاومت بسیج کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی از تهیه و توزیع ۳ هزار بسته معیشتی به ارزش ۴۰۰ هزار تومان در قالب طرح «کمک مومنانه» توسط مرکز مقاومت بسیج کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد.

ادامه مطلب
امسال روز قدس را با راهپیمایی خودرویی و کارهای تبلیغی زنده نگه می‌داریم
شهادت «حاج قاسم» زمینه‌ساز آزادی قدس

امسال روز قدس را با راهپیمایی خودرویی و کارهای تبلیغی زنده نگه می‌داریم

فرمانده مرکز مقاومت بسیج کارکنان وزارت علوم، دانشگاه‌ها و دانشگاه آزاد اسلامی گفت: امسال روز قدس را با راهپیمایی خودرویی و کارهای تبلیغی زنده نگه می‌داریم.

ادامه مطلب

برگزاری مانور خودروییِ رزمایش دفاع زیستی برای مقابله با کرونا در دانشگاه آزاد اسلامی

فرمانده مرکز مقاومت بسیج کارکنان وزارت علوم، دانشگاه‌ها و دانشگاه آزاد اسلامی گفت: مانور خودرویی رزمایش دفاع زیستی برای رفع آلودگی فضاهای بیرونی و محیط‌های دانشگاهی برگزار شد.

ادامه مطلب
برگزاری رزمایش سراسری دفاع زیستی در جهت مقابله با ویروس کرونا در دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر نصیرزاده خبر داد

برگزاری رزمایش سراسری دفاع زیستی در جهت مقابله با ویروس کرونا در دانشگاه آزاد اسلامی

فرمانده مرکز مقاومت بسیج کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی گفت: رزمایش دفاع زیستی در جهت مقابله با ویروس کرونا در دانشگاه های سراسر کشور به صورت همزمان برگزار شد.

ادامه مطلب

حضور گسترده کارکنان بسیجی دانشگاه آزاد اسلامی در ستاد مقابله با ویروس کرونا قابل تقدیر است

فرمانده مرکز بسیج کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه‌ها و دانشگاه آزاد اسلامی گفت: حضور گسترده کارکنان بسیجی دانشگاه آزاد اسلامی در ستاد مقابله با ویروس کرونا قابل تقدیر است.

ادامه مطلب