اخبار مرکز - آرشیو

تهیه و توزیع ۳ هزار بسته معیشتی برای نیازمندان توسط مرکز مقاومت بسیج کارکنان دانشگاه آزاد
دکتر نصیرزاده خبر داد

تهیه و توزیع ۳ هزار بسته معیشتی برای نیازمندان توسط مرکز مقاومت بسیج کارکنان دانشگاه آزاد

فرمانده مرکز مقاومت بسیج کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی از تهیه و توزیع ۳ هزار بسته معیشتی به ارزش ۴۰۰ هزار تومان در قالب طرح «کمک مومنانه» توسط مرکز مقاومت بسیج کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد.

ادامه مطلب
امسال روز قدس را با راهپیمایی خودرویی و کارهای تبلیغی زنده نگه می‌داریم
شهادت «حاج قاسم» زمینه‌ساز آزادی قدس

امسال روز قدس را با راهپیمایی خودرویی و کارهای تبلیغی زنده نگه می‌داریم

فرمانده مرکز مقاومت بسیج کارکنان وزارت علوم، دانشگاه‌ها و دانشگاه آزاد اسلامی گفت: امسال روز قدس را با راهپیمایی خودرویی و کارهای تبلیغی زنده نگه می‌داریم.

ادامه مطلب