سلسله نشست های بصیرتی با موضوع روش های جلوگیری از انحراف و استثمار اندیشه در انتخابات ۱۴۰۰

تعداد بازدید:۷۶
سلسله نشست های بصیرتی با موضوع روش های جلوگیری از انحراف و استثمار اندیشه در انتخابات ۱۴۰۰

دومین جلسه سلسله نشست های بصیرتی در مورد انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 با موضوع روش های پیشگیری از انحراف و استثمار اندیشه از طریق آشنایی با فن مغالطه در تاریخ 9 خرداد 1400 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان برگزار شد.

در این جلسه دکتر محمد دهقان طزره فرمانده بسیج کارکنان الغدیر دانشگاه به اهمیت فکر و اندیشه انسان که بعلت عدم مراقبت در معرض انحراف قرار می گیرد اشاره کرد و مسئله نفوذ که مورد تاکید مقام معظم رهبری است در واقع انحراف در اندیشه ها و تغییر در محاسبات و نگرش افراد است. لذا ضروری است از طریق آشنایی ابا فن مغالطه افراد خود را از خطر تاثیر پذیری مغالطه گران و منحرفین اندیشه ها مصون نگه دارند..

کلید واژه ها: پایگاه بسیج الغدیر محمد دهقان واحد دامغان انتخابات


نظر شما :