دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار با جناب سرهنگ گلینی فرماندهی محترم حوزه مقاومت سپاه ناحیه گرمسار در محل دفتر فرماندهی سپاه

دیدار ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار جناب آقای دکتر مهدی منصوری حاج آقا زندی فر مسول ستاد شاهد وامور ایثارگران واحد .محمود صادقی مسول بسیج اداری کارکنان وفرمانده پایگاه مقاومت شهدای هسته ای

تعداد بازدید:۵
دیدار ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد  گرمسار جناب آقای دکتر مهدی منصوری حاج آقا زندی فر مسول ستاد شاهد وامور ایثارگران واحد .محمود صادقی مسول بسیج اداری کارکنان وفرمانده پایگاه مقاومت شهدای هسته ای

نظر شما :